Força de vendes

Autovenda / Prevenda

La nostra solució de força de vendes li permet disposar de l’eina definitiva per als seus agents comercials, la seva senzillesa d’us així com la capacitat de treball autònoma sense requeriments de connectivitat, porten tota la seva lògica de negoci allà on es trobi el seu client. Pugi el nivell dels seus representats, dotant-los de totes les eines , recursos i informació per a potenciar les vendes i eliminar errades de captura i emmagatzematge.

Gestió de rutes de clients.

  • Organització de dies i ordre de visita als clients rebuda des del seu ERP, amb capacitat d’autoorganització per el comercial si així ho requereix el seu mètode de treball.

Captura de comandes de client.

  • Alta de línies de venda

Presa ràpida de comandes de client, disposi de la capacitat de generar ventes de manera senzilla visualitzant tota la informació en una única pantalla. Cerca de productes per qualsevol atribut, Codis, Descripcions, Marques, fabricants, etc.

  • Històric de vendes

Presentació dels productes preferits del client, com a comanda base. El comercial visualitza la llista dels productes de consum habitual coneixent totes les dades de detall de cada un d’ells, Data de ultima compra, últim preu, descomptes i promocions aplicades, etc . Eina de venda essencial  tant per a nous comercials com a experimentats permetent presentar al client les seves necessitats habituals.

Conegui la evolució de les seves vendes per producte i client, comparativa de períodes temporals.

  • Devolucions.

Gestioni les devolucions de productes, capturant la informació oportuna per al seu correcte tractament, ja sigui retirada del producte o bé l’entrada d’estoc de producte per a ser venut en un altre client.

  • Estoc

Gestió de l’estoc per Autoventa, controli les carregues i descarregues diàries de producte al vehicle així com els moviments d’ajust i inventaris quan correspongui.

Traçabilitat

Mitjançant la captura dels codis de barra del producte, certifiqui al punt de descarrega la traçabilitat de cadascuna de les línies de venta.

Regles de Negoci ERP.

L’aplicació de les seves pròpies regles de venta, simplifica absolutament el procés de venta al comercial, cada línia de venta es tractada prenent els        paràmetres del producte i client de tal manera que el càlcul d’aplicació de preus es automàtic i idèntic al del seu sistema central d’informació.

Tarificació

Disposi de les tarifes de tots els seus productes al dispositiu.
Gestioni els preus especials acordats amb cada client específic.
Aplicació de descomptes seguint les seves regles.
Promocioni els productes conforme les seves necessitats.

Documentació i cobrament

L ‘informació relativa a la forma de pagament de cada client li permet generar en el mateix moment de la comanda, el corresponent albarà o factura      segons correspongui.
Impressió del document a impressora mòbil.
Generació de document físic  (albarà, factura) mitjançant impressora portàtil o embarcada al vehicle, diverses copies.
Cobrament de document en curs
Gestió del cobrament i justificant físic per a la conformitat del client.

Posicionament GPS

Representació sobre mapes al BackEnd web del punt geogràfic on es pren cada comanda, permetent analitzar el correcte comportament de la seva flota d’agents comercials. Elimini els dubtes de presencia i horaris de treball així com permeti la certesa que les vendes es produeixen sobre el terreny oportú.

Copyright 2014 Ranapps Mobility Professional Solutions - Disseny web: solucions360