Radiofreqüència

  • Infraestructura Radiofreqüència
  • Xarxes WiFi professionals per a magatzems i entorns industrials.
  • Estudis de cobertura per a màxima eficiència de la implantació.
  • Instal·lació complerta de la infraestructura.
  • Cablejat i instal·lació de punts d’accés.
  • Configuració dels punts d’acces.
  • Posada en marxa i manteniment complert.
Copyright 2014 Ranapps Mobility Professional Solutions - Disseny web: solucions360