Serveis tècnics

Mobilitat per a serveis tècnics

Orientada a facilitar la gestió de reparacions i manteniments realitzats per tècnics desplaçats a les instal·lacions de client, la nostra solució integra totes les eines necessàries per a la correcta realització i documentació de les intervencions. Enllaçada al seu call center o sistema de gestió i planificació d’avisos de reparació, permet enviar les reparacions al dispositiu del tècnic per al seu compliment.

Organització d’intervencions

Organització filtrada per a separar manteniments preventius d’intervencions urgents que han de prioritzar-se, establint nivells de velocitat d’intervenció.

Identificació de la instal·lació

Mitjançant la càmera del dispositiu es possible la lectura de codi de barres identificador de l’equip o instal·lació sobre el que cal realitzar la intervenció certificant que el tècnic actua sobre el lloc correcte.

Històric de reparacions

Podrà consultar l’històric de reparacions efectuades amb anterioritat, veient els comentaris introduïts per els anteriors tècnics que han intervingut sobre la instal·lació.

Intervenció

Imputació de diversos paràmetres per a la facturació.

  •  Mà d’obra.
  •  Desplaçament.
  • Recanvis utilitzats.

Consulta documental

Descarrega sobre demanda de documents d’especificació de la instal·lació intervinguda permetent la visualització dels detalls tècnics.

 Certificació

Captura rapida sobre formularis realitzats a mida, per a la presa de les dades relatives a la seva instal·lació. Carrega de valors vàlids per a informar al tècnic sobre la validació positiva o la necessitat d’intervenir sobre elements que no superen la validació.

Renovació de manteniments

El tècnic podrà realitzar la renovació del període de manteniment directament sobre el mateix dispositiu.

Gestió de recanvis

Controli els recanvis de que disposa cada tècnic, com a magatzem mòbil, permetent inventaris, carregues i descarregues de recanvi.

Document i cobrament

La informació relativa a la forma de pagament de cada intervenció li permet generar en el mateix moment de la reparació, el corresponent albarà o factura segons correspongui.

Impressió del document a impressora mòbil.

Generació de document físic  (albarà, factura) sobre impressora portàtil o embarcada al vehicle, diverses copies.

Cobrament de document en curs

Gestió del cobrament i justificant físic per a la conformitat del client.

Posicionament GPS.

Representació sobre mapes al BackEnd Web del punt geogràfic on es realitza la intervenció, permetent analitzar el correcte comportament de la seva flota de tècnics.

SAT8skin SAT1SKIN SAT7skin sat3skin
sat4skin SAT5skin satMapa
Copyright 2014 Ranapps Mobility Professional Solutions - Disseny web: solucions360